Nhạc Chú Đại Bi tiếng Phạn giúp an thần thanh tịnh

Sơ lược Chú Đại Bi?

Chú Đại Bi là bài chú được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc tập hợp của các Phật, các thần và bồ tát trong tựa kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni hay còn gọi là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Chú Đại Bi có tất cả là 84 câu, 415 chữ. Do các bản Chú Văn có nhiều loại phiên dịch nên chương cú cũng dựa theo các Kinh Văn mà có sự khác biệt kể cả số lượng câu và Phạn Ngữ.

Chú Đại Bi trong các nghi thức tụng niệm phổ thông là chữ phiên âm theo kiểu Âm Phạn -> Âm Hán -> Âm Việt. Do phần dịch âm qua 2 lần nên 1 số âm cũng khác xa so với âm Phạn gốc. Theo các nhà chuyên môn, tiếng Phạn có cấu trúc ngữ âm rất đặc thù (âm vực rộng, trầm bổng đa dạng), khi trì niệm đúng cách, âm thanh thần chú phát ra như Phạm âm (âm thanh của Phạm thiên), hải triều âm (âm thanh sóng biển) tác động đến não bộ với những hiệu ứng rung động đặc biệt, góp phần làm cho tâm tư lắng đọng, vọng niệm dứt bặt, thành tựu chánh định.

Chú Đại Bi được chuyển thể sang bản nhạc tiếng Phạn khá hay giúp an thần thanh tịnh:

Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Có thể nghe thêm phiên bản: Nhạc Chú Đại Bi tiếng Hoa

1. Namo Ratna Trayaya,
2. Namo Arya Jnana
3. Sagara, Vairochana,
4. Byuhara Jara Tathagataya,
5. Arahat e , Samyaksam Buddhaya,
6. Namo Sarwa Tathagate Bhyay,
7. Arhata Bhyah,
8. Samyaksam Buddhe Bhyah,
9. Namo Arya Avalokite
10. shoraya Bodhisattvaya,
11. Maha Sattvaya,
12. Maha Karunikaya,
13. Tadyata , Om Dara Dara,
14. Diri Diri, Duru Duru
15. Itte We, Itte Chale Chale,
16. Purachale Purachale,
17. Kusume Kusuma Wa Re,
18. Ili Milli, Chiti Jvalam, Apanaye Shoha

Nhạc Chú Đại Bi Vietsub

1. Nàm mồ, ta na cha, da da
2. Nam mố, ai da cha nà
3. Xà cá ra, ê lô,cha nà
4. Lu ha rát cha da
5. Ta cá, ta ta dà
6. Àn là há tê, Sanh da san, bu cà dà
7. Nam mô, xa qua, tách, tha tha, kê tê
8. Ánh la ha. Ta kề, sành dá san
9. Bu kê tê, nam mố. Ai da, ao qua, bu kề tề
10. Sua ra da á, bu tí xua voa dà
11. Mà hà, xóa quá da
12. Ma há ca lô ni cà dà
13. Ta ni da, ta óm, ta ra, ta đà
14. Tì đì trí đi, chu đu, chu đù
15. ít ti que, ít ti, cha ré, cha rè
16. Bù đà chá đê, Bu đá cha đề
17. Kút su me, Kút su ma, qua
18. Que hi lí, mi li, trít ti, xoa ra ma tá, ma da xoa…ha