Sự linh ứng của kinh Chú Đại Bi

Kinh Chú Đại Bi là thần chú của Phật Bà Quan thế Âm Bồ Tát có công năng rất lớn, những ai mà bị bệnh hay tà ma bùa ngãi thì trì tụng chú sẽ liền tiêu trừ bệnh tật, nhưng phải chí tâm tin tưởng và mỗi ngày nên trì 21 biến kèm theo làm những việc phước thiện như là phóng sanh, bố thí, dâng hoa quả cúng phật, lau dọn bàn thờ phật mỗi ngày,…

Người trì kinh Chú Đại Bi có thể sử dụng thêm vòng Chú Đại Bi như một sản phẩm hỗ trợ nhằm tăng thêm sức mạnh cũng như hiệu quả của việc trì chú.

Các bạn cố gắng hành trì đừng nản lòng vì thời gian đầu trì chú thì cũng có rất nhiều chướng duyên xảy ra nhưng các bạn cứ coi đó là thử thách cho mình để vượt qua. Phật Quan Âm quá khứ ngài đã thành phật rồi hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai nên ngài có oai thần rất lớn.

Dưới đây là những lời kể được tổng hợp lại từ những người đã trì kinh Chú Đại Bi. Cùng xem để thấy được sự linh ứng của Chú Đại Bi và hi vọng rằng với sự nhất tâm trì tụng thì mọi người cũng sẽ được những điều an lành như ý nguyện.

su-linh-ung-cua-kinh-chu-dai-bi

“Thần chú Đại Bi rất linh ứng, bạn muốn cầu điều gì mà thành tâm trì tụng mỗi ngày 21 biến thì tất cả đều thành hiện thực trừ điều bất thiện và tâm không chí thành. Tôi và gia đình đã trải qua và đã thực chứng được rất nhiều điều linh ứng đều được thành tựu từ đau bệnh, tình duyên, tiền bạc…”

“Mình thuộc Chú Đại Bi nửa tháng ở chùa có trì kinh Chú Đại Bi 1 lần 21 biến, mỗi khi mình ngủ hay bị Ma đè và phá, rồi tự nhiên trong lúc ngủ mình niệm chú đại bi bi mấy câu đầu rồi tự nhiên mình thức dậy mà trong lòng vẫn còn niệm, bởi vậy mình thấy rất linh ứng.

Lúc ngủ trong mơ thấy ma quỷ đến rồi mình niệm chú đại bi thấy ma nó sợ , nó không lại gần mình được, cảm giác ngộ lắm cơ thể tự nhiên có luồng gì đó chạy khắp người và cứ niệm chú đến khi thức. Mình không nói khoác đâu.”

“Chú đại bi thật sự linh ứng ấy, có cầu tất ứng, thành tâm trì chắc chắn sẽ linh, nhưng duyên mỗi người sẽ khác nhau, nếu quá cầu vọng sẽ thất vọng nên khi trì chú vì tham vọng sẽ thất vọng ấy, biết đủ là phước.

Một lần mình ở trong chùa để cộng tu với đạo tràng, khi mình ngủ lố giờ thì mình bị bóng đè, mình nghe bên tai có nhiều người bảo mình dậy đi mà công phu, mình cò có cảm giác họ tát vào mặt mình mấy phát, kéo chân mình lôi đi nữa, mình sợ quá nên trì chú chuẩn đề, rồi lúc mình trì mình thấy rất nhiều chữ phạn bay ra, cũng nhờ vậy mà mình cử động lại được, thường mình bị bóng đè thì mình hay niệm phật cũng thoát được, nhưng lần ở trong chùa mình lại trì chú chuẩn đề, vi diệu là mình thấy nhiều chữ phạn bay ra, mình bị 2 lần trong chùa, những chỗ khác mà có mình cũng hay bị, lớn lên mình lại ít bị hơn.

Mình nhiều lần chứng kiến nhiều duyên lành khi mình trì kinh Chú Đại Bi nên mình tin, công phu lạy phật cũng tạo duyên lành nữa đấy, nhưng có người gieo nhân lúc này nhưng quả phải rất lâu mới trổ hoặc kiếp sau mới trổ không biết được, tùy vào bánh xe luân hồi, nhưng có người vừa gieo đã có quả, do vậy cứ tin nhân quả sóng, mình trải qua nhiều sóng gió, có lúc mình như kiểu người trong sáng đi ra sáng, lớn chút thành người trong sáng đi vào tối, và bây giờ mình đang cố gắng trở lại sáng, chỉ vì mình từng phát nguyện cho con nếm trải khổ đau của thế gian để con có thể giác ngộ, và hi vọng con vẫn giữ được tâm từ.”

Nếu chưa biết lợi ích và cách trì tụng kinh Chú Đại Bi, hãy tham khảo: Kinh Chú Đại Bi 84 câu